Praktische informatie

Inschrijven

Alle inschrijvingen verlopen via deze website. Inschrijven is mogelijk vanaf 3 juni 12:00 uur tot 10 september 12:00. Hou er rekening mee dat sommige plaatsen beperkt zijn, dus aarzel niet te lang om in te schrijven. Een correctie op de aantallen van je reservaties is eveneens mogelijk tot 10 september 2019.

Na inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. Dit is GEEN definitieve bevestiging maar een voorlopige reservatie. Pas eind september krijgt de school een overzicht van alle inschrijvingen met de definitieve bevestigingen. We vragen hiervan een ondertekend exemplaar terug te sturen. Hiermee bevestigt de school haar engagement.

Na 10 september kan er enkel nog ingeschreven worden op podiumactiviteiten waarop nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor de andere activiteiten (worshops, musea, wandelingen, ...) worden de inschrijvingen definitief afgesloten op 10 september. 

Indien een activiteit waarvoor je wou intekenen volzet is, zet je zeker op de wachtlijst. Indien mogelijk, lassen we graag een extra voorstelling of workshop in.

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of teveel inschrijvingen zijn, worden voorstellingen afgelast of bijgeboekt. Je wordt van elke wijziging tijdig verwittigd.

Je kan je inschrijvingen ook steeds raadplegen in de rubriek 'mijn inschrijvingen'.

 

Het aanbod van De Rinck is bestemd voor de Nederlandstalige scholen in Anderlecht. Wil je graag deelnemen aan een activiteit uit ons aanbod maar is je school niet gelegen in Anderlecht, neem dan contact op met chris.daniels@vgc.be.

 

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling (begeleiders gratis).  Soms worden minimum prijzen per klas gerekend.

Voor de facturatie telt het aantal inschrijvingen, het theater- en filmbezoek wordt aangerekend op basis van de aanwezigen. Indien het aantal afwezigen op een voorstelling meer dan 10 % van de reservatie bedraagt, zal 90 % van de reservatie aangerekend worden.

 

De school kan voor bepaalde activiteiten middelen aanvragen bij VGC-Onderwijs. De richtlijnen en subsidieaanvraag vind u op de website https://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/subsidies-educatieve-en-gezondheidsinitiatieven-van-scholen. Uiterste indiendata zijn 7 juli en 25 december.

 

Annulatie

Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die begin oktober naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract.

  • Enkel in geval van overmacht (zoals stakingen die minder dan 2 weken op voorhand zijn aangekondigd of terreurdreiging) worden geen kosten aangerekend.
  • Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een voorstelling en de zaal niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien een school toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit toch aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.